Identiteit van de verkoper :
Looks4Gezond is een commerciële benaming van Looks bvba – Postbus 5000 - 6202 WD Maastricht – Tel : 0900/99.00.300 - e-mail : info@Looks4Gezond.com. Ondernemersnr BE 0479.420.223. Het bedrijf is de enige en exclusieve verantwoordelijke voor de verkoop en levering van de bestelde goederen.

Privacy wetgeving :
Wet van 8/12/1992 : de informatie die u aan ons doorgeeft, kan doorgegeven worden aan derden door onze geautomatiseerde handelingen. U heeft een recht op inzage, verbetering of schrapping, ons per post mee te delen.

Leverings-en retourvoorwaarden :
Levering binnen de 2 weken tot uitputting van voorraad.
Binnen 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de levering aan de consument, heeft deze het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

Retours :
Looks bvba – Postbus 5000 - 6202 WD Maastricht. Terugzending voldoende gefrankeerd. Portokosten niet terugbetaald. Levering binnen de 2 weken tot uitputting van voorraad.